Legger ned drosjetilbudet i bygda - lykkes ikke med å få nye sjåfører