Se opptak fra kampen mellom Fron - Follebu/Gausdal J17 her