Flere får intensivbehandling, og antallet på respirator øker betydelig.

Av de 509 innlagte er 68 innlagt på intensivavdeling, og 29 personer får respiratorbehandling, ifølge Helsedirektoratet.

276 personer er innlagt i Helse sør-øst, 118 i Helse vest, 79 i Helse Midt-Norge og 36 i Helse nord. Dette opplyser NTB.

– Godt rusta

Talla kommer ikke overraskende på assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Vi har sett stigende smittetall i hele landet i begynnelsen av februar og vet at det erfaringsmessig tar én til to uker fra smitten stiger til innleggelsestallene stiger, sier Nakstad til NTB.

Sjukehusa er godt rusta til å behandle pasienter både med og uten koronainfeksjon.

– Hoveddelen av de innlagte nå er langt mindre syke enn tidligere i pandemien og trenger ikke like lang sjukehusbehandling. Derfor belaster ikke dette helsetjenesten like mye som det hadde gjort om vi hadde hatt 500 innlagte med deltavarianten, sier Nakstad.

Han tror likevel det vil bli en utfordrende uke for flere sjukehus, med et sjukefravær på mellom 10 og 30 prosent på enkelte avdelinger.

Nye rekorder

Detaljene om de innlagte fra den siste uka er ikke klare ennå, men ifølge Nakstad er det antakelig mange av de innlagte som har en annen primærdiagnose enn koronainfeksjon.

– Fram til forrige uke ble omtrent halvparten innlagt på grunn av korona, og halvparten hadde en anna primærdiagnose. Utfordringa for sjukehusa er at samtlige må isoleres, og at behandlingsløpet kan bli komplisert av koronasjukdommen. Men dette håndteres godt på sengepostene.

Han tror det kan komme nye rekorder i antall innlagte i ukene framover.

– Vi kan vente fortsatt høge smittetall i hele landet, men en gradvis avtagende trend på Østlandet, både i smitte og innleggelser. Vi kan få høgere innleggelsestall de neste ukene, men sannsynligvis vil det være regionale forskjeller, sier Nakstad.