Det har i alle fall Siv Volden i Sødorp erfart. Hun hadde planer om å setre over helga, men en inspeksjon innpå setra på Lauvåsen, gjorde henne betenkt.

- Bekken Lauva ved setra er tørrlagt, og det samme er både den gamle og den nye brønnen vi har på setra. Det er nok mange som har det verre enn meg, men dette er tankevekkende dager, sier hun til Dølen.

Ikke siden 1974

Siv kan fortelle at bekken som i generasjoner har gitt både folk og fe på setra friskt vann, sist var tørrlagt i 1974 - som også var en hetesommer med tørke som nå.

- Det blir ekstra problematisk på flere måter uten ren vannkilde i nærheten. Kyrne må gå noen kilometer inn til tjøinna ved Skårålia, så de klarer seg nok. Men vi må ta med opp rent vann i bøtter og spann fra nede i bygda til renhold og husholdning. Løsningen blir nok å få kjørt opp en tank med ferskvann, og vi har fått lovnad fra Tine om at vi skal få en utrangert mjølketank til slik transport, sier Siv, som uansett må setre snart. Nede er det blitt smått med beite, og hun har varslet naboene i Toksefeltet via facebook at kua vil bli slept på utmarka i området.

- Det er tørt og tomt på innmarka nå, så jeg må slippe kua på utmark noen dager før vi setrer. Garden ligger rett ved et boligfelt, men jeg har ikke noe valg slik det er blitt nå, forteller hun.

Dårligere mjølkeproduksjon

Om det snart ikke kommer skikkelig med regn, så frykter Siv som mange andre gardbrukere, at det kan bli en fòrkrise for mange.

- Jeg ser at graset på utmarka ved setra også begynner å bli av dårlig kvalitet grunnet tørken og varmen. Vi kunne spedd på med noen rundballer, men det er det samme som å ta av vinterforet, og fører bare til andre problemer. Med dårlig beite på seteterstulen og i utmarka, vil det også bli en utfordring å få den mjølkeproduksjonen og den mjølkekvaliteten vi vil ha, påpeker Siv.

- Det er tankevekkende dager dette her, men vi står det nok over om dette ikke skjer år etter år. Ekstra krevende blir det nå i alle fall å drifte en seter uten både vann og strøm i slikt et vær. Kua skal i alle fall få gå ute både natt og dag mellom mjølkinga, forteller Siv Volden til Dølen.

Krisemøte i Ruste Bygdahus

En annen som kan fortelle om kampen med å få avlingen i hus, er Hans Petter Solberg med gard i Ruste.

- Jeg sådde i når det sist kom 10 mm med nedbør, og nå sper jeg på med brønnvann. Det skal redde èn avling med  rundballer og forhåpentligvis gi godt beite til kua utpå høsten. Han oppfordrer alle bønder som kan, om å komme til Ruste bygdahus fredag klokken 11.00. Der inviterer Tine, Nortura, Felleskjøpet og Norsk landbruksrådgivning alle strorfe- og grovforprodusenter til ekstraordinært møte vedrørende situasjonen rundt tørken og grovforavlingen.

Bekken Lauva, rett ved setra på Lauvåsen, er tørrlagt - det var den siste gang i 1974.
Hans Petter Solberg regner med å få reddet èn avling med rundballer.