Kameratgjengen på åtte, som står bak eiendomsselskapet Impuls Eiendom AS, kjøpte Pyntaberget i november i 2015. Nå, omtrent ett år etter, er eiendommen på Sør-Fron igjen lagt ut for salg.

Impuls-kjøp

I annonsen på Finn er prisantydninga på 8,5 millioner kroner. Stedet ble kjøpt for 6 millioner kroner.

Selskapet fortalte i fjor, at kjøpet ble gjort nærmest på impuls.

- Selskapsnavnet Impuls Eiendom sier vel litt om kjøpet, det gikk litt på impuls en fredag, sa kontaktperson Marius Nordby til Dølen. De hadde kortsiktige planer om å drive akuttmottak for asylsøkere for å dekke kostnader med stedet.

- Vi har ikke et langsiktig mål ennå, men vi ser for oss at vi skal skape arbeidsplasser, sa Nordby den gang.

Stått tomt i flere år

I januar 2016 fikk imidlertid eiendomsselskapet avslag på søknaden fra UDI om drift av ordinært asylmottak, i mellomtida hadde de søkt Sør-Fron kommune om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Impuls Eiendom AS kjøpte Pyntaberget av OTT Eiendom, som hadde intensjonsavtale med Link AS om asylmottak, men avtala kom aldri på plass.

Pyntaberget var helsehotell på 90-tallet, før det gikk konkurs i 1997.

Inntil for seks år sida var stedet drevet som Fron rehabilitering, og har sida da stått tomt.