Statsforvalteren i Innlandet anbefaler å unngå unødige reiser til Oslo og Viken - en person smittet i Innlandet