Har inngått avtale om nytt akuttmottak for flyktninger

foto