Politiet i Innlandet intensiverer terrorkontrollen sin for å forebygge, bekjempe og avdekke ulike former for kriminalitet og trusler som følger av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa generelt, og den økte migrasjon til Norge spesielt.

– Vi har ikke informasjon om en økning i kriminaliteten som følge av migrasjonsstrømmen, men gjør dette som et ledd i det forebyggende arbeidet, sier Johan Brekke, politimester i Innlandet politidistrikt.

Denne kontrollen har til hensikt å avklare lovlighet av opphold, og eventuelt utnyttelse av sårbare, om noen er utsatt for, for eksempel menneskehandel, vold eller seksuelle overgrep. Misbruk av identitetsdokumenter kan også være en del av kontrollen.

Dette skriver politiet i Innlandet i en pressemelding.

Økt patruljering

Det er viktig for asylsøkerne at de registrerer seg ved ankomst til Norge, opplyser de. Gjennom registrering får flyktningene rettigheter og fanges opp av hjelpeapparatet. Det vil gjøre situasjonen for asylsøkere tryggere, og bidra til å redusere sårbarheten for utnyttelse til kriminalitet.

I Innlandet vil det være å registrere seg ved politihuset i Hamar fra 19.april etter at det er avtalt tid på forhånd. Det vil etter hvert etableres registreringssted ved politihusene i Kongsvinger og Lillehammer.

– Vi gjennomfører økt patruljering i politidistriktet ved blant annet steder hvor det oppholder seg asylsøkere og sårbare grupper, sier Brekke.

Overgrep mot barn

Politiet er kjent med at personer som tidligere er anmeldt for seksuelle overgrep mot barn, har engasjert seg i frivillighetsarbeid knytta til å transportere flyktninger fra Ukraina.

– Dette ser vi veldig alvorlig på, og øker vår oppmerksomhet retta mot denne bekymringa, og jobber aktivt med tiltak, både på egenhånd og i samarbeid med andre etater, sier Brekke.

I tillegg har politiet økt oppmerksomhet mot arbeidslivskriminalitet som kan oppstå i Norge som følge av krigen i Ukraina. I den pågående situasjonen er det naturlig å rette oppmerksomhet mot bransjer og foretak som kan være tilbøyelige eller eksponert for utnyttelse av mennesker på flukt.

Arbeidsintensive bransjer som renhold, jordbruk og restauranter er blant bransjene som politiet har spesiell oppmerksomhet rettet mot. Dersom en er vitne til at arbeidslivskriminalitet forekommer, oppfordrer politiet på det sterkeste om å melde fra.