Totalforbud mot fest og dans var drastisk, men nødvendig

foto