17 søkere på stilling som driftsoperatør. Se hvem her!