Manglende drosjetilbud bekymrer: – Flaut å bo i en by uten taxi på nattestid