Hvis nettbutikken ikke er registrert, vil varen bli stoppet ved innførsel til Norge for betaling av merverdiavgift og eventuell toll. Siden 2020 har det vært et deklareringsunntak for varesendinger med verdi under 350 kroner som i praksis innebærer at disse ikke har blitt stoppet for betaling av avgifter ved innførsel.

– Når deklareringsunntaket avvikles ved årsskiftet vil alle varesendinger som ikke omfattes av VOEC bli stoppet for deklarering ved innførsel til Norge, med betaling av merverdiavgift og eventuell toll fra første krone. Speditøren kan også kreve et administrasjonsgebyr, sier avdelingsdirektør Åge Skår i Tolletaten.

Det er Tolletaten og Skatteetaten som informerer om dette i en felles pressemelding.

– Skatteetaten forvalter VOEC-registeret og det er nå over 2300 selskaper registrert i ordningen. Vi jobber for å registrere nettbutikker fortløpende, men forbrukere bør sjekke om de betaler norsk merverdiavgift i kassen i nettbutikken når de handler, sier avdelingsdirektør Rune Langsø Johansen i Skatteetaten.