Mari var det ideelle valget - blir prosjektleder i Regionrådet