Langvarig og sterk kulde har tæret sterk på vedresorvoarene både i private husholdninger og hos vedleverandørene.

Tomt for tørr ved

Hos Jobbsenteret i Lomoen på Vinstra er det ikke en eneste tørr vedkubbe igjen.

- Vi har hatt mange telefoner og besøk av folk som vil ha kjøpt ved, men vi er helt tomme for tørr ved. Tidligere kunne vi henvise kunder til flere private vedleverandører, men nå har vi også fått beskjed om at de er tomme for ved. Noen desperate sjeler vil absolutt kjøpe rå ved, og det får de, men det er ikke noe vi anbefaler, sier vedassistent ved Jobbsenteret, Per Erik Rotmo til Dølen.

De er i full gang med å fylle opp vedlagerene til neste år.

- Vekapperne våre har et solid tempo om dagen, så til neste år ser jeg ikke bort i fra at vi vil ha et større vedlager å møte vinteren med, sier Rotmo.

Det tynnes på Frya

Hos storleverandøren Frya Vedterminal, er det fortsatt litt ved igjen.

- Litt er det nå her, men det er ikke all verden. Jeg har mange faste kunder ute på bygda som skal ha sitt, og til påske er det også bestilt mange leveranser til hyttefolket i Kvitfjell og på Venabygdsfjellet. Jeg fikk fylt på med ekstra ved inn mot jul, men får ikke fylt på med mer enn det jeg har nå resten av vinteren, forteller innehaver av Frya Vedterminal, Einar Rudi.

I denne kalde tida er det også på facebook mange som etterspør leverandører av tørr ved.  Bensinstasjonene har fortsatt, men det til en betydelig høyere pris enn vedmarkedet generelt.