Regionrådet om studieturen: - Vi må evaluere for å se om turen var så nyttig som vi ønska