I disse dager avsluttes årets jegerprøvekurs i regi av Fron jeger- og fiskerforening. Halvparten av kursdeltagerne er jenter.

- Det er rett og slett storveis, sier kursinstruktør Ken-Are Olafsen. Uten jentene ville vi hatt en mangefull rekruttering innen jegerestanden her i landet, tilføyer han.

Over en halv milion jegere

Og statistikken bekrefter utviklingen. Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå, hentet fra jegerregisteret, forteller at det i år for første gang er registrert over en halv million jegere her i landet. Og der hadde vi ikke vært uten den økte interessen for jakt blant kvinner.

Denne halvmillionen med jegere, fordelte seg på 431 000 menn og 70 000 kvinner. For 15 år siden var 371 000 nordmenn oppført i jegerregisteret, og kvinneandelen var litt over 8 prosent. I løpet av denne perioden er antallet kvinner blitt mer enn fordoblet, mens antallet menn har økt med 27 prosent.

I alt 202 300 nordmenn betalte jegeravgiften for jaktåret 2017/2018. Det er omtrent det samme som i foregående jaktår. Kvinner utgjorde knapt 9 prosent av disse. I alt betalte 17 700 kvinner jegeravgiften for jaktåret 2017/2018, som utgjør en økning på 5 prosent fra foregående jaktår. Av dem som bestod jegerprøven siste jaktår, var 29 prosent kvinner.

Varierende grunner

Så da vet vi tallenes tale, men hva sier jentene sjøl? Hvorfor vil stadig fler av dem av dem bli jegere?

Vi tok en prat med to av de elleve som var samlet på Bleikmyra skytebane for å gjennomføre skyting med hagle og rifle, samt få en innføring i våpenbruk og generell våpenforståelse, som er en del av jegerprøva.

– Jeg meldte meg på for å se om dette kan bli en hobby for meg der jeg kan komme meg ut i naturen og få jaktopplevelser. Samtidig hadde jeg lyst til å lære litt ekstra om dyrelivet i naturen, sier Tone Merete Bakken.

Kurskollega Tina Haverstad, har fått jakt- og jegerinteressen via det å være en del av en familie med aktive jegere på både to og fire bein.

– Jeg har vært med faren min og broren min på jakt, og vi har to hunder - en irsk setter og en beagle. Så det er nok bakgrunnen til at jeg vil bli jeger, sier Tina. Torsdag og fredag avlegger de jegerprøveeksamen - vi ønsker dem lykke til!

De 22 jegerkandidatene sammen med kursintruktørerer, samlet for leirdueskyting på Bleikmyra skytebane. Foto: Tor Larsen