Sakkyndige før anken i lagmannsretten: - Siktede ikke psykotisk

foto