– Snekring er morsomst, men noen ganger må jeg gjøre andre ting også. Gunn Kristiansen later som hun oppgitt, før hun bryter ut i latter. Sammen med 13 andre personer, bruker hun tilbudet ved Sør-Fron jobb- og frivilligsenter (tidligere Flatmoen jobb- og aktivitetssenter) regelmessig. Noen er til stede hver dag, mens andre er innom et par ganger i uka.

Hovedaktiviteten ved senteret er produksjon av ved, i tillegg kommer blant annet skilt og søppelskur. Her skal alle, både brukere og ansatte, lære bort og lære nye ting. Mestring er en viktig faktor, forteller fagkoordinator Redvald Heggelien, mens han viser rundt i lokalene.

Ferdigstilles delvis neste år

– Det er gøy å være her, men vi har en del å gjøre, sier Elisabeth Trettengen. Hun har tatt en pause fra å rydde materialer utendørs. I tillegg til produksjon, har hun ansvaret for matlaging hver fredag.

Utenfor vinduene biter desemberlufta seg fast i ansiktet, blåtimen er i ferd med å melde sin ankomst.

Lokalene som arbeids- og frivilligsenteret bruker er rimelig ferske, arbeidet med et nytt tilholdssted starta sommeren 2016. Brukere har bidratt under hele prosessen, forteller Heggelien. Fortsatt gjenstår noe jobb, etter planen skal hovedbygget bli ferdig neste år.

Her på huset bidrar alle til drifta, så alt fra vask og matlaging til produksjon står på arbeidslista. Men den siste tida før jul, har tempoet gått betraktelig ned.

– Nå har vi roet ned tempoet, det har vært ganske travelt fram til nå, så det er godt, sier Heggelien.

Denne dagene er det rolig i lokalene, kun et fåtall skimtes på veg mellom bygningene og opptatt med sitt i verksteder og oppholdsrom.

Skiltet turløypene i kommunen

I et av verkstedene sitter ”skiltansvarlig” Kristiansen. Hun pusser bokstavene på et nymalt skilt.

– Jeg liker meg her, det er godt og varmt og jeg kan bestemme sjøl. Jeg jobber mest aleine, men om det er mye å gjøre, får jeg hjelp fra andre, sier hun.

I fjor leverte Kristiansen og de andre brukerne skilt til merking av stier i kommunen, da var det atskillig høyere tempo enn nå. Også i verkstedet har julefreden senket seg. Skiltmakeren har siste dag på jobb før ferien og gir, ikke overraskende, uttrykk for at det blir ganske fint.

Elisabeth Trettengen trives godt med å jobbe utendørs, aller best liker hun vedkløyving. Foto: Silje Josten Lien

Frivilligkontor vegg i vegg

Inne på et av kontorene sitter frivilligkoordinator Bergljot Mæhlum. Hun er her to dager i uka, og har ansvaret for å koordinere frivillige i kommunen, i tillegg til å bemanne Småjobbtelefonen, hvor folk som måtte trenge bistand til mindre jobber, kan få kontakt med folk som kan hjelpe til. Hun er fornøyd med å dele lokaler med arbeidssenteret.

– Vi holder på å etablere frivilligsentral her, det har vært mye frivillig innsats i mange år, men det er først nå frivilliginnsatsen koordineres herfra og tid er satt av til det, forteller hun.

I den andre enden av bygningen sitter en gruppe fra psykisk helse i kommunen, de treffes her en gang i uka, i tillegg til en dag på Sørheim omsorgssenter.

Stor interesse for ved

– Jeg liker å drive på her, sjøl om det er tungt noen ganger, sier Morten Eng, der han trakterer maskinene inne i hallen hvor veden kappes og pakkes. Heggelien anslår at de i år har solgt om lag 1200 sekker med ved produsert i lokalene.

På den andre sida av vegen skimtes Flatmoen idrettspark, banene ligger i dvale. Utenfor lokalene ligger fulle vedsekker stablet på rad og rekke, klare for å leveres ut til hustrige midtdøler. De får neppe ligge lenge.

Helene Skredebakken og praksiselev Ida Ånsløkken lager blomsteremballasje av gamle aviser. Foto: Silje Josten Lien
– Vi prøver å finne hver enkelt sitt talent, sier fagkoordinator Redvald Heggelien. Foto: Silje Josten Lien