Arbeidet med å danne et kvinneforum starta 8. mars 1988, forteller leder Lillian Bakken Granberg. Forumet skulle ta for seg spørsmål som opptar kvinner og er bygget på fire «søyler»; litteratur, debatt, kultur og internasjonal kvinnesolidaritet.

Fokus endret

I mange år arrangerte forumet kvinnekafé for innvandrerkvinner, et tilbud som nå ligger under Frivilligsentralen.

– Gjennom Kvinner Kan i Fron har vi fått flere yngre medlemmer. Utfordringa er å få yngre inn i styret, sier Granberg.

Hun forteller at fokuset på såkalte «kvinnesaker» har endra seg over tid.

– Det var en veldig glød og en bevissthet fra 70- og 80-tallet, som ikke er der lengre.

- Kvinnedagen hyperaktuell

Lederen ønsker ikke å legge føringer for hva kvinneforumet skal være framover.

– Vegen videre må de yngre stake ut, det kan ikke «vi resirkulerte», som har vært med lenge, gjøre!

Hun er uenig i påstanden om at 8. mars har utspilt sin rolle i det norske samfunnet.

– Det er jo hyperaktuelt med #metoo i år. Vold og overgrep er et reelt problem, pågangen til krisesentrene øker. Men målet er jo at dagen skal utspille sin rolle, avslutter Granberg.