– Idrettsrådet i kommunen kom med innspillet, og begge årsmøtene i idrettslagene har  gitt grønt lys for videre arbeid med tanke på sammenslåing, sier Frode Melgårdshagen og Eli Blakstad i henholdsvis Harpefoss idrettslag og Sør-Fron idrettslag.

Frigjør ressurser

Til sammen har de to idrettslagene rundt 1000 medlemmer. Både Eli  og Frode sitter med følelsen av at en slik sammenslåing ønskes velkommen blant medlemmene.

– Jeg føler at ønsket om sammenslåing over tid har kommet oppstrøms fra grasrota og medlemmene i klubben. Vi har å gjøre med to aktive klubber som gjennom stor dugnadsinnsats har bygd opp gode anlegg. Men det er framtidsrettet med en sammenslåing både med tanke på fordeling av dugnadskrefter og muligheten til å frigjøre ressurser fra administrativt arbeid, sier Blakstad. Som eksempel trekker hun frem at Sør-Fron Idrettslag med alle undergrupper har seks regnskap å forholde seg til. Dette kan nå reduseres til ett felles regnskap.

– Det er jo også slik at vi slåss om de samme sponsorkronene og andre samarbeidskrefter som vi ønsker å knytte til oss fra lokalmiljøet. Står vi sammen, blir vi sterkere på alle mulige måter. Å ha større grupper å jobbe med, tror jeg også vil medføre at flere vil få lyst til å delta både som aktive og på flere nivå i organisasjonsarbeidet, sier Melgårdshagen.

God økonomi

Begge påpeker at de to klubbene har en god økonomi og lever godt den dag i dag, men god økonomi i begge lag, ser de også på som et godt fundament til å slå seg sammen.

– Det ville vært vanskelig med sammenslåing om ikke begge idrettslagene hadde hatt en god og godt styrt økonomi i bunn, sier de de to idrettslagsrepresentantene til Dølen.

Anleggsmessig har de skiløype både i Hardvoldsmarka og i Lia, samt skianlegget på Gålå.  Sør-Fron har også skøytebane og anlegg for fotball og friidrett.

- Flatmoen er godt tilrettelagt for fotball, friidrett og skøyter med garderober og et klubbhus som nylig er oppgradert, forteller Eli. Melgårdshagen tilføyer at Hardvoldsmarka sommerstid også er område for terrengsykling og utgangspunkt for et nett av turstier.

– Vi har samlet sett meget gode anlegg i Sør-Fron, konkluderer de to.

Klubbmøter om kort tid

Om kort tid, den 12 og 15. mars, vil de to klubbene kalle inn til medlemsmøte for å legge fram planene om sammenslåing.

­ – Det har vært påfallende få kritiske røster å høre til sammenslåingen, men det rette er uansett å ta det opp i medlemsmøter slik at alle får sagt sitt og mulighet til å komme med innspill, sier Blakstad og Melgårdshagen.

Kikke Hovind er engasjert som leder av en uavhengig gruppe som vil konkretisere og presenterer sammenslåingsplanene overfor medlemmene i de to klubbene.