Britt redda nyfødde barn i primitive fødestover i Afghanistan - hjelper til med å bygge opp jordmorutdanning i landet