Skal ansette ny barnehagelærer i 60 prosent i Skåbu - disse vil ha jobben