Overgrepsdømt midtdøl anker dommen fra tingretten

foto