Friminutt og skoleskyss blir den største utfordringa: - Det går ikke an å bestemme at små barn skal holde avstand i leken

foto