Nord-Fron kommune med bønn til UDI: Utsett oppstart av asylmottak til høsten

foto