Nå skal trafikksituasjonen langs skolevegene i Sør-Fron gjennomgås