Skulle bruke ferien til å pusse opp - nå har kommunen varslet at huset rives

foto