Dronefoto av motorsportbanen på Pallane i Ruste. (Foto: Andreas Varpestuen)

Dronefoto av motorsportbanen på Pallane i Ruste. (Foto: Andreas Varpestuen)

Eget Pallane-fond

Nord-Fron etablerer eget fond til bruk på Vinstra Motorsportarena på Pallane i Ruste.

Dette ble klart etter at kommunstyret behandlet og vedtok disponering av kommunens overskudd på snaut 13, 7 millioner kroner.


Arbeid starter i mai

Bygger Krekke-rasten

Kontrakt med entreprenør ble underskrevet mandag denne uka, og arbeida skal starte i midten av måneden.

 

To millioner kroner

Det var ordfører Rune Stæstad som kom med forslaget om å sette av to millioner kroner i et eget Pallane-fond. Han begrunnet forslaget blant annet med at det var viktig at kommunen sendte ut et positivt signal til flere involvere parter.

- Ved å sette av et eget øremerket fond til motorsportarenaen på Pallane, så viser vi engasjement og støtte til alle involverte aktører som bidrar til at motorsportbanen blir realisert. Dette er et viktig signal, ikke bare til klubben og dugnadsgjengen som har lagt ned mye arbeid, men også til våre nabokommuner og fylket. Et komplett anlegg vil trekke folk fra hel Østlandet og gi store ringvirkninger til hele regionen, påpekte Støstad. Forslaget vart vedtatt med 15 mot 10 stemmer i kommunestyret.


Andre disponeringer

Det ble også gjort  følgende disponeringer av kommunens årsresultat under kommunstyret: Arrangementskostnader kr 400 000, Tilrettlegging for breiband: 1 million kroner, Kåja Idrettspark: kr 250 000, Omstillingsarbeid kr 300 000, Bil jobbservice kr 200 000, Fond til egenandel NVE-tiltak: 1 million kroner, Tilførsel næringsfondet: kr 500 000, Tilføre landbruksfondet: kr 500 000. De resterende kroner, litt i overkant av 9,5 millioner kroner, settes i kommunens disposisjonsfond.

Meir å lese på Dølen:
 
Blir lese nå:
 
Siste nyheter

Musikkvideo fra hjemtraktene

Ikke overraskende økte interessen etter at låta hennes ble brukt på NRK. Nå er musikkvideoen til MaVe ute.

Kommunen stiller krav:

Kan kreve at kunsten fjernes

Mandag møter Nord-Fron kommune og fylkeskommunen kunstnerne bak kunstinstallasjonen i Kvam.

De skulle starte Bed & Breakfast, men velger nå å flytte fra Ringebu

Føler de ble motarbeidet av kommunen

Ekteparet Berit Thyra og Stein Pedersen hadde planer om å gjøre om «Stallen» til Bed & Breakfast, etter at de måtte avslutte gullsmedforretningen på grunn av et innbrudd.

Regionsamarbeid i hele dalføret

Fredag signerte alle ordførerne i Lillehammer og Gudbrandsdalen ei erklæring, hvor målet er å dra i samme retning.

Målpris til ein dialektelskar

Asbjørn Myrvang fekk torsdag kveld tildelt Fron Mållag sin målpris for 2017.