onsdag 07.02 2018

Vi vil styre krafta vår selv

- Skal dagens norske politikere gå inn i historien som de som forspilte arvesølvet vårt?

mandag 05.02 2018

Ansvarsfraskrivelse i Ringebu kommune

Det er trist at Ringebu kommune ikke har tatt ansvar og sikret skiløper på Venabygdsfjellet.  Det er oppsiktsvekkende måten de overkjører sin egen administrasjon. Og skuffende at de lar ett grunneierlag få tegne et feilaktig bilde av Venabygdsfjellet.

lørdag 27.01 2018

- Ta heile landet i bruk

Store og få, eller mange og små?

mandag 15.01 2018

Fordommar og framandfrykt, eller toleranse og respekt?

« Du må ikke sove»

Kronikk

tirsdag 09.01 2018

Fronsbygdin

Å vera synleg i trafikken

Bruk refleks i den mørke tida

Ein liten refleks nær kroppen kan redde mange liv. Nå, som den mørke tida på året kjem, er det enda vesentlegare at vi innser kor viktig det er med refleks.

fredag 05.01 2018

Vær forberedt på strømbrudd

Gudbrandsdal Energi har avdekket nærmere 100 kritiske punkt på sitt linjenett.

lørdag 30.12 2017

Sentraliseringsreformen

Sentralisering har hengt over Noreg sidan den industrielle revolusjonen. Det skaut verkeleg fart etter 2. verdskrig, da alt skulle effektiviserast, forenklast, bli billigare og allment. Folk skulle bo samla; geografien skulle endrast. Har sentralisering og effektivisering gått for langt?

Asosial med sosiale media

Avhengig av "likes"

Snapchat, Facebook, Twitter og Instagram er nokre sosiale medium som blir sjekka opp til fleire gonger dagleg. I følgje bufdir.no bruker ungdom i alderen 15-16 år i gjennomsnitt over 3,5 timar per døgn på nettet, og det er venta at desse tala vil fortsetje å stige.