Det er viktige tema Bjørn påpeker, men da dette også setter ideen til Gyntestien i et litt dårlig lys er kommentarene her tiltenkt mest som opplysninger om denne ideen og status.

Ideen om sti fra Kåja til Eidesand langs elva ble lansert av en privatperson ifm et prosjekt om tiltak på Vinstra. Formålet var å skape turmuligheter i Vinstra for folkehelse og for å fremme den flotte elva som renner gjennom vår by. Etter utbygging av Lomoen er det blitt færre stier i dalbunnen.

Stien er nå påbegynt fra Kåja. Her lages den som en gangvei med plass for barnevogn og rullestol. Dette er et fint område for lett tilgang der det også var god plass til en bredere sti. Foreløpig må en benytte Strandgata videre nordover et stykke før en igjen kan ta gangstien, som ble bygget for noen år siden, videre til Sundbrua. Kommunen har så langt stått for utbyggingen som gjøres etter politisk bevilgede midler. Det er ikke kjøpt areal, men utført etter avtale med grunneier.

For videreføring på vestsiden fra Sundbrua til Eidesand er det som riktig påpekt et annet landskap med jordbruk.

Hvordan løsningen her blir er ikke bestemt. I kommuneplanen som er ute på høring er området markert som grøntområde og ingen gangvei er regulert inn. Grøntområde gir mulighet til sti. Det har vært kontakt med den største grunneieren og med den som leier og driver landbrukseiendommen. Det er møtt positivitet til tiltaket, og vi skal sammen finne en god løsning.

Det er vurdert at det er plass til en sti mellom dyrkning og elvekant. Kanskje en her må lage en enklere og smalere sti. Det er også påpekt fra driver behov for gjerde mot beitende dyr og for tilgang på vann. Ut fra ressurser er det ikke stresset frem noen avtale ennå, dette vil gjøres når vi har midler. Intensjonen er en løsningen som skal ivareta de momenter som Bjørn påpeker samt gi et ekstra folkehelsetilbud på Vinstra.

Det siste med håp om at stien blir et godt alternativ til asfaltveier og som gir gode muligheter for rundturer.

Når stien er laget er det håp om at alle kan være med på å fylle den med Peer Gynt effekter som gir en ekstra opplevelse for den turglade, selv om en kanskje må GÅ UTENOM BØYGEN noen steder!

Egil Tofte

Nord-Fron kommune