Stien vil da gå over gardene Sundet/Prestgarden og Nedre Sundstugu, og helt fram til lysløypa til Tormod skilag.

Mye av stien vil da sikkert gå oppe på landbakken og dermed ta fulldyrka mark. Stien vil lett bli minst 4 meter bred. På de to gardene vil det derfor gå med 4-5 dekar med god sjøldrenert jord.

I dag har de som vil gå fra Sundbrua til Eidesanda flere valg: Opp stien til kirka, videre opp Tambur-gjelen og inn på gangvegen langs Baksidevegen mot Kvam. Videre kan en velge å gå lysløypa nordover eller gå ned til den nye fotballbanen og derfra ned til Eidesanda. Dette blir en tur på ca 2 kilometer, altså 300-400 meter lengre enn en ny sti langs Laugkanten!

Hvor mye stien vil koste har jeg ikke funnet ut.

Etter min mening er det å beslaglegge flere mål god fulldyrka mark for å spare en gangavstand på 300-400 meter helt meningsløst. Det kan på nytt komme tider da det er kjekt å kunne produsere mest mulig mat i Norge. For de som bruker jorda på de to gardene vil en tursti være et stort hinder for beitebruken.

Det finnes ikke bekker i området, slik at dyrene er helt avhengige av å kunne gå ned til elva for å drikke. En kan derfor ikke sette opp gjerde mellom stien og jordene.

På Prestgarden beiter det både sau og ammekyr. For å få bedekket kyrne vil en ofte slippe med store okser sammen med ammekyrne. Som regel er slike okser godlynt, men ikke alltid. Særlig ikke mot fremmede og bikkjer.

Hvordan vil Nord-Fron kommune unngå konflikt mellom en som går med ei bikkje og beitedyr?

Det er ikke for sent å snu. Kutt ut dette forslaget så fort som mulig!

Bjørn Lilleeng

Vinstra