Hvis det å lytte til de ansatte, og ta innover seg alvorligheten i uavhengige fagrapporter, er å «selge seg godt inn før valget», ja da har AP og SP to vidt forskjellige oppfatninger av hvordan kommunen skal forholde seg til lovpålagte oppgaver og tjenester.

Hvis det å øke antallet brannmannskap, og samtidig ta fra dem mannskapsbil og erstatte denne med en mindre tankbil, er «en oppgradering/styrkning av beredskapen», og ikke en nedskalering, ja da har AP og SP svært ulikt syn på hvordan en opprettholder god lokal brannberedskap.

Hvis representantene fra Ringebu i representantskapet for interkommunale selskaper ikke kjenner seg «igjen i det Hagestuen skriver i sitt innlegg», ja da skulle kanskje ordføreren tatt en prat med de ansatte, og lest opp igjen rapportene som det påstås at «dagens kommunestyre» er så «godt kjent med».

Hvis det er slik at AP «har henvendt seg til SP om et uforpliktende møte for å drøfte et uforpliktende samarbeid», ja så kjenner ikke jeg til dette, men dersom SP har fått en slik henvendelse, og ikke svart, så kan jeg herved meddele AP at vi takker høflig nei.