Alternativ Flatmoen ble for dyrt med 186 mill., mens alternativ 1-10 skole på Harpefoss er innenfor nå på 182 mill? Siden har selvfølgelig prisene gått opp, og de ligger på en sannsynlig topp fortsatt, så det er lite som tilsier at vi har det travelt.

Ekstrakostnader som brakker på Midtbygda slik at barneskolen fra Harpefoss kan eksistere der, og tilrettelegging for elevene på ungdomsskolen  på Harpefoss barneskole, er ekstra kostnader. Sanering og rehabilitering av gamle bygg, kan også komme som store overraskelser, og det savnes i budsjetteringen.

Hva med uteområdet på ny skole på Harpefoss, blir det godt nok?

Hvorfor ikke se på andre løsninger, til andre kostnader?

Alternativ 1-7 skole på Flatmoen i samarbeid med Sør-Fron Idrettslag ble aldri vurdert.

Er det ufornuftig å samarbeide med ett idrettslag som sårt savner idrettshall med garderober? Her har Sør-Fron en av Norges mest aktive skøytegrupper som står og faller på gode fasiliteter om de skal kunne fortsette utviklingen. Flatmoen yrer av barn både sommer og vinter, og er vel bygdas viktigste møteplass for familien.

Idretten får som kjent støtte ved Tippemidler etc for å kunne bygge en idretthall som skolen da kan bruke i skoletiden, og idrettslaget på ettermiddag/kveld.

Er en da smart nok til å bygge idrettshall sammen, kan et rent skolebygg for 1-7 trinn bli  mye rimeligere. Flerbrukshall kan stipuleres til mellom 50-80 mill. (tall fra prosjekt)

Om dette da erstatter en gymsal på et skolebygg til stipulert 50 mil., er mye spart. Da er Flatmoen 1-7 skole nede på en kostnad på 136 mill.Pluss/minus.?

En  må en stikke fingeren i jorda og vurdere om ungdomskolen skal oppgraderes for framlagt budsjett på 20 mill. nå, med tanke på en pågående kommunereform, og andre kommunale samarbeidsløsninger. Med flere å dele på, kan kostnaden bli mye mindre.

Trekkes innlagt oppgradering av ungdomskolen med 20 mill. ut av Flatmoen 1-7 skole er kostnaden nede på 116 mill., pluss prisoppgang på materialer etc.

Har Sør-Frons 1406 husstander (3114 innbyggere/SSB) økonomi til mer en dette?

Vi snakker om mange millioner, som kommunen kan spare.

Så vises det til at driftsutgiftene vil bli høyere med nytt forutsigbart miljøbygg på Flatmoen? Ikke enkelt å forstå, når kostnadene i tillegg kan deles med idrettslaget.

Flatmoens uteareal er bare et paradis, noe du sjelden finner maken til.

Koblet opp mot skole og aktivitet på alle nivåer, følger det opp den nye skoleplanen.

Hva dette kan prises til, med tanke på å bli en attraktiv bygd for økt innflytting, og at ungdommen kommer tilbake etter endt utdanning.

For å snu en trend der det i sentrum stadig blir færre folk, med færre bedrifter, er skolens ringvirkninger en viktig brikke.

Da må vi puste med magen nå, før vi binder opp millioner som med større hell kan brukes på andre nødvendige behov for bygdas innbyggere og nærfunksjoner som styrker samholdet.

Folket i bygda har vist sitt ståsted med fakkeltog for skole ved Flatmoen.

Over 70% av innbyggerne som svarte på kommunens innbyggerinvolvering, ønsket bygging ved Flatmoen. Folkets sunne fornuft vil nok bare øke med en lavere kostnad, slik det fremstår nå.

«Når politikere slutter å høre på folket, er det på tide å skifte dem ut» (Astrid Lindgren)

Sør-Fron Høyre beklager til folket, at vi så langt har snakket for døve ører. Vi mener en kostnad ned mot 112 mill, samt deling av driftskostnader gir en bedre løsning for en liten kommune som Sør-Fron, og at det bør trykkes på «den røde knappen» nå, før flere kostnader påføres. Vi mener også at barna fortjener en bedre løsning, for uteplass, læring ved leik og teori, og boltreplass for alle som har rom for mer utvikling av idretten og frivilligheten.

Sparte millioner ved bruk av naturen rundt ved Flatmoen, gir økte muligheter for flere møteplasser, i området der barna møtes fra morgen til kveld.

VI LOVER Å GJØRE VÅRT BESTE