For å komme på arbeid over på den andre siden av Laugen må de kjøre om Fåvang.

Barna har fått ekstra lang skoleveg med drosje og dagligdagse gjøremål har blitt svært tungvinte å få gjennomført.

Jernbanebrua som har kollapset har naturlig fått mye medieomtale da det gir store konsekvenser for både gods- og passasjertrafikken.

Det at også vegbroen over Lågen er stengt for trafikk har ikke på samme måte fått oppmerksomhet.

Ikke desto mindre har det enorm betydning for de fastboende.

Familien Brønmo har forståelse for at det vil ta tid før brua åpner for trafikk, men de savner informasjon fra både lokale og sentrale myndigheter.

De etterlyser en tidsplan å forholde seg til.

Partiet Sentrum ved partileder Geir Lippestad, Therese Rudi 1. kandidat for Partiet Sentrum Ringebu, samt Espen Østvold Rølla og Gerd Samuelsen hhv 1. og 2. kandidat til fylkestingsvalget har vært og tatt brua i besiktigelse sammen med Christina og Geir Brønmo.

Det er svært viktig at det snarest gis bedre informasjon til de som er rammet! Hensynet til enkeltmennesket og spesielt til barna som er rammet må prioriteres.