Det er med blytunge hjerter at vi ser et dramatisk kutt på 1/3 av støtten til den ideelle stiftelsen Livsglede for eldre, som gjennom tiår har vært en udiskutabel positiv generator av glede og økt livskvalitet til eldre i Norge. Dette er en beslutning som har potensial til å sende ringvirkninger gjennom utallige lokalsamfunn, og er noe vi må jobbe knallhardt for å få reversert.

Hjertesak

Eldreomsorg har lenge vært en hjertesak for mange i Norge. Veldig mange av oss har en stolthet i å sørge for at våre eldre får den respekt og omsorgen de fortjener. Likevel, står vi nå i fare for å miste noe av den verdien som har definert vårt samfunn. Reduksjonen i støtte til Livsglede for Eldre er mer enn et redusert tall på et budsjett-ark, det er et kutt av hjertet til den formidable kraften av glede og håp som Livsglede for Eldre har bragt inn i eldreomsorgen.

Bærebjelke

Frivilligheten har alltid vært en bærebjelke i våre lokalsamfunn, og nå må vi alle sørge for at den ikke knekker. Organisasjoner som Livsglede for Eldre spiller en avgjørende rolle i å bygge broer mellom generasjoner og bringe livsglede inn i eldreomsorgen. Det er frivillige som gir sin tid, energi og kjærlighet for å berike livene til de av oss som trenger det mest. Å kutte støtten med så stor kraft, er som å kutte av en viktig livsåre som forsyner eldreomsorgen.

Reduksjonen i støtte til Livsglede for Eldre betyr mer enn et redusert tall på et budsjett-ark, skriver Stian Depui-Bakke. Foto: Livsglede for Eldre

Budsjettregnestykker

I en tid der vår eldrebefolkning vokser, trenger vi styrket innsats for å sikre verdige og personsentrerte omsorgstjenester. Eldre har komplekse psykososiale behov som ikke kan ignoreres. Vi kan ikke skape en fremtid der disse behovene neglisjeres i budsjettregnestykker. Livsglede kan ikke måles i tall.

Kuttene vil føre til avvikling av viktige prosjekter og redusert aktivitet. Dette vil ramme våre eldre, deres pårørende og de som frivillig gir av sin tid og kjærlighet. Det kan igjen føre til økt ensomhet og tap av livsglede.

En grunn

Det er faktisk en grunn til at vi kaller oss for "Livsglede for Eldre.". Vi sprer glede og håp til de som har levd et langt liv og fortjener respekt og verdighet.

La oss være klar over at kuttene ikke bare er økonomiske, det kan føre til tap av en del av livsgledehjertet vårt som vi sprer ut over hele Norge fra nord til sør, og det er akkurat i disse tider at eldreomsorgen trenger dette, men enn noensinne.

Vi appellerer til regjeringen og beslutningstakere om å omgjøre disse kuttene, å investere i eldreomsorgen og å anerkjenne verdien av frivilligheten. Vi må styrke samfunnets hjerte, ikke svekke det med 30%.

Det sies at det trengs en hel landsby for å oppdra et barn. Vi i Livsglede for Eldre tror også at det trengs et helt samfunn for å ta vare på våre eldre – og det må vi gjøre sammen!