En bortgjemt plass som for de fleste assosieres med Peer Gynt og Kvitfjell.

Det er ingen som drar til hytta i Ringebu. Nei, det er hytta på Kvitfjell. Og her bor det folk, noe det faktisk har gjort i ganske så mange år.

Men vil det bo folk her i fremtiden, og vil befolkningen være av en bærekraftig art?

Sannheten er at Ringebu er en kommune med et fantastisk potensial for å oppleve befolkningsvekst:

Allerede i dag er Fåvang innen radiusen om akseptabel pendleravstand til Lillehammer. Her har vi rimeligere boliger og tomter klare for å bygge nye hjem.

Senere vil Ringebu også komme nærmere Lillehammer med ny vei. Og vi kan håpe på en bedre jernbane. Men dette er ikke nok.

Vi kan ikke bare tegne et bilde av hvor enkelt det kan være å bo her. Hva med innholdet, og hvordan kommunisere hva vi kan tilby?

Noe jeg mener er avgjørende for å være en kommune å flytte til, eller tilbake til, er at vi kan ikke bare sette frem idéen om at vi er et behagelig alternativ til det stressende bylivet.

Det nasjonalromantiske bygdebildet er for mange et attraktivt bilde, men vi må også innrømme at alle som skal komme til oss ønsker ikke dette.

Vi må og legge til rette for møteplasser, urbanitet på bygda og enklere muligheter for å delta i mer bynære aktiviteter. Blander vi dette med respekten for at småbarnsfamilien ønsker nærhet til tjenestene som skal følge våre barn i deres oppvekst er vi på god vei til å bli den attraktive kommune.

Dette vet vi fra forskningen. Man trenger et sted å bo og et arbeid. Så er det de viktige kommunale tjenestene som nærhet til barnehage og skole.

Til slutt det sosiale livet og et lokalsamfunn som tar vare på de nye innbyggerne.

Opprettholdelse av skoler i både Ringebu og Fåvang er et eksempel på hvordan vi kan tilby gode bo- og levevilkår for småbarnsfamilier.

Mindre kjøring til og fra SFO, færre timer på buss og flere timer med gående skolevei sikrer en sunn oppvekst og et mer harmonisk familieliv.

Derfor velger jeg Senterpartiet, et parti som er en garantist for nærhet og det gode liv der du selv ønsker å bo.