Spørsmålet om hvorfor noen har klesgodtgjørelse, mens andre har arbeidsklær ble drøftet, og kommunedirektøren ønsker lik praksis for alle. Ansvarlig for arbeidstøy ligger hos kommunedirektøren, og lik praksis for alle ansatte er en selvfølge. Noen ønsket tilskudd til å kjøpe selv, noen ønsket klær fra arbeidsgiver i den gamle ordningen.

Vår avtale om innkjøp av arbeidsklær skulle lyses ut i løpet av 2023, og da ble arbeidstøy for alle, til helårsbruk, ett av områdene som kommer inn i ny avtale. Denne prosessen er snart klar, og løsningen vil være på plass tidlig i 2024.

Kommunedirektøren beklager visst dette ikke har blitt godt nok informert om i egen organisasjon.

Håvard Gangsås

Kommunedirektør

Ringebu kommune