Vi ønsker å vite hva folk er opptatt av, problemer de opplever i dagliglivet og ønsker for framtida. Carl Henrik Grøndahl fra Sør-Fron krever i Dølen 20. juni at politikerne i Nord-Fron redegjør for sine standpunkter om utviklingen av Vinstra.

Det gjør jeg gjerne. For jeg verken skammer meg eller angrer.

Da E6-utbyggingen for noen år siden skapte interesse for nye handelsinnvesteringer i Lomoen mener jeg det var riktig av politikerne å si ja til dette. Vi har ikke lagt oss flate for kapitalen, slik Grøndahl skriver. Det ble tvert imot jobbet aktivt for å tiltrekke seg store aktører som Biltema, Burger King m.fl. Dette er ikke et område med små koselige butikker der det er mulig å gå rundt og kikke, men det var heller aldri meningen.

Det er heller ikke disse aktørene som har ødelagt Vinstra og Nedregate som handelsgate. Det skjedde allerede på 80- og 90-tallet med bygginga av Peer Gynt- senteret og Sødorptunet i hver sin ende.

Vinstra har hatt en utvikling de siste 30 åra som vi ikke er fornøyd med. Byggingen av Vinstra park er det første store og helt nødvendige grepet vi tar for å snu denne utviklinga i en ny retning. Det har vert delte meninger om dette både i kommunestyret og blant velgerne, men resultatet ser ut til å bli bra.

Framover skal vi prioritere utforming og trivelige byrom høyere, selv om det vil koste. Vinstra må bygges sammen igjen, og ikke fortsette å vokse utover, mens sentrum blir liggende igjen brakk.

Jeg mener at Vinstra fortsatt er et av de tettstedene i Gudbrandsdalen med størst utviklingspotensial. Både når det gjelder byrom, næring- og befolkningsutvikling.

Det var stort innbygger-engasjement da vi lagde strategien for Vinstra mot 2046. Det har det også vert i utformingen av Vinstra park. Vi skal nå lage ny kommunedelplan for Vinstra. Jeg håper folk fortsetter å engasjere seg.

De neste månedene kommer dere til å møte oss lokalpolitikere på valgkampstand, på butikken, på byfest, i barnehagen og på fotballkamp. Fortell oss hva dere vil ha, og så skal vi se hva som er mulig å få til sammen. Grøndahl skriver helt riktig at det er opp til dere velgere hvilke lister og navn dere legger i valgurnene til høsten. Det er slik det skal være.