Lærte om nettvett og nettmobbing

Den digitale tidsalder krev ny kunnskap. Det fekk elevane ved Barhaug skole frå Politiet.

Elevane fekk mellom anna digital kunnskap frå politibetjent Ane Kleven, som sit ytterst til venstre.  

Nyheter

Elevane i 3. og 4. klasse på Barhaug skole har denne veka jobba med prosjekt rundt nettvett og nettmobbing.


Rydder i Lomoen

Fjerdeklassingene ved Barhaug skole rydder opp.

 

Jobba i grupper

Onsdag fekk vi besøk av politiet som prata med elevane om korleis vi opptrer på nettet. Elevane har sjølve jobba i grupper, og laga ein presentasjon/film om dette viktige emnet.

- Elevane har vore ivrige og engasjerte i dette arbeidet. Eit svært vellykka prosjekt. 5. og 6. klasse hadde og besøk av politiet der dei prata om nettvett., fortel lærar Cathrine Elserud Nygård ved Barhaug skole.