Knut var bonde på Fåvang i 20 år. Så kom tilbudet om å bli fengselsbonde på Bastøya for 115 straffedømte

Knut Thujord (52) var gårdbruker i over 20 år på gården Thujord i Fåvang, for to år siden fikk han jobb på Bastøy Fengsel utenfor Horten . – Jeg liker å kalle meg ”fengselsbonde” på Bastøy, sier han.

Fengselsbonde: Knut Thujord, sammen med innsatt Jens Sverre Nystein. - Vi er avhengig av å vise hverandre respekt, både ti dyr og mennesker, sier Thujord. Alle foto: Inger Eide Nordseth. 

Mange tror at dette er en feriekoloni for de innsatte, det er det ikke.

Knut Thujord
Nyheter

Og kanskje er han Norges eneste fengselsbonde?

Bølgene slår mot land og besøkende og ansatte blir fraktet ut dit med en liten båt fra Horten. Bastøy fengsel beskrives som ”Oslofjordens Perle”. Der er det et lite lokalsamfunn og gårdsbruk. Alle innsatte bor i egne bolighus. De driver økologisk jordbruk og produserer økologisk egg, kjøtt og korn til eget bruk. Her soner 115 straffedømte og 70 ansatte har arbeidsplassen sin her.