Større innsats på lesing skal motivere elever

Sør-Fron får 225 000 til å styrke leseferdigheter - og på sikt forhåpentligvis redusere frafallet i skolen.

Prøveprosjekt: Sør-Fron kommune er tildelt 225 000 kroner for å satse på økte leseferdigheter tidlig i skoleløpet.  Foto: Bjørn Sletten/arkiv

Nyheter

Nylig ble Sør-Fron kommune tildelt 225 000 kroner til et «leseprosjekt». Pengene kommer fra Oppland fylkeskommune.

- Fylkeskommunen inviterte seg inn til et møte med kommunen, med bakgrunn i statistikk fra 2011-kullet. Sør-Fron har tidligere scora årlig på andelen elever som har fullført videregående på normert tid, sier Irene Hagen, kommunalsjef for levekår.

Tidlig innsats

For å hindre frafall seinere i skoleløpet, ønsker kommunen økt satsing på tidlig innsats i barneskolen, herunder lesing. Etter en stund vil kommunen måle resultatene av tilbudet.

- Kommunen fikk anledning til å søke om midler, da spesielt med tanke på leseferdigheter. Pengene vi når har fått, skal gå til lesekurs i 1. og 2. klasse fra høsten av. Jo tidligere en setter inn innsatsen, jo sterkere blir elevene videre. Vi ser også en sammenheng mellom leseferdigheter og mestring i andre fag, sier Hagen.

Hun understreker at det allerede eksisterer differensiert lesekurs på alle trinn, men at det nye kurset vil bli et supplement.

Kommunalsjefen forteller at kommunen også i dialog med Vinstra vidaregåande skule, for å se om det er grep som kan gjøres lokalt, for å styrke tilbudet til elevene fram mot videregående skole.


- Hva gjør Sør-Fron kommune for ungdommene?

Hva gjør Sør-Fron for ungdommene, spurte Malin Øverjordet. Nå får hun svar fra kommunen.

 

- Relevante tiltak

I Oppland fullførte 57,1 prosent av elevene i 2011-kullet videregående opplæring på normert tid, i Sør-Fron var tallet 57,4 prosent. Tall fra Vigo viser at kommunen var under fylkesgjennomsnittet for fullføring for elevkull i perioden 2007-2016.

I vedtaksbrevet skriver fylkeskommunen at «mye kan gjøres på barne- og ungdomstrinnet for å forberede overgangen til

videregående opplæring, blant annet ved å sette inn relevante tiltak så raskt som mulig».


Vil ha rapport om mobbing i skolen

Sør-Fron skårer dårligere enn landsgjennomsnittet når det gjelder mobbing i skolen. Nå krever Arbeiderpartiet tiltak.