FTU ønsker forslag på kandidater som har gjennomført tiltak over lenger tid eller som var planlagt og gjennomført i løpet av 2022. Du kan sende forslag på kandidater på e-post til post@innlandetfylke.no innen fredag 3. februar. I e-posten begrunner du ditt forslag.

FTU følger disse statuettene for trafikksikkerhetsprisen:

·Trafikksikkerhetsprisen er en påskjønnelse til enkeltpersoner, kommuner, skoler, lag eller foreninger som gjør en spesiell innsats for trafikksikkerheten i fylket.

· Prisen deles ut for forebyggende/holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid.

·Prisen deles ut for innsats over lengre tid, eller for tiltak som er gjennomført siste år.

·Prisen skal stimulere til engasjement blant dem som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave. Den skal kun gis for frivillig, ulønnet arbeid og ikke til noen som har kommersielle interesser i dette arbeidet.

·Prisen kan deles ut til aktører som jobber med trafikksikkerhet når innsatsen er større enn det som normalt kan forventes.

·Prisen er på 25 000 kroner og deles som regel ut hvert år.