At den nye rasteplassen ved Krekke er blitt et flott anlegg, er det ingen tvil om. Ikke bare for de reisende langs E6, men også for lokalbefolkningen.

Åpner landskapet

- Dette skulle være noe mer enn en rasteplass med arkitektoniske kvaliteter. Det skulle også være et tiltalende nærmiljøanlegg for de som bor her i området. Og det har det blitt. Utformingen i landskapet og bygningene med dens fasiliteter passer godt inn ved vegen, og på en flott måte har vi åpnet et tidligere litt utetilgjengelig område ned mot elva, uttalte Kari Klynderud Sundfør, som representatn for juryen som valgte denne arkitektoniske løsningen - forøvrig enstemmig.

Maste om E6-fortgang

Til stede på talerstolen var også Ringebus ordfører Arne Fossmo og fylkesordfører og leder av E6-forum, Even Aleksander Hagen. De kom begge med rosende ord til vegvesenet for å bruke såpass med penger og ressurser for å få bygd denne rasteplassen, men begge påpekte også behovet for en fortgang i videre utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen.

- Dette er vel den flotteste rasteplassen i hele Gudbrandsdalen, og det er vi glade for. Men vi skal ikke glemme at vi framover må prioritere arbeidet med å få framskyndet den videre utbyggingen av E6 gjennom Ringebu, slik vi var lovet, påpekte Fossmo i påhør av en stor tilstedeværende delegasjon fra Statens Vegvesen.

- Dette er en rasteplass av høyeste standard, men store deler av E6 gjennom Gudbrandsdalen har for dårlig standard. Det er også slik at vi gjennom bompengene betaler for noe vi ikke har fått, og forsering av vider E6-utbygging gjennom dalen skal, og må, prioriteres framover, uttalte fylkesordfører Hagen.

Til slutt fikk hovedtillitsvalgt i Norges Automobilforbund, Jan M. Jansen, æren av å skjære over det røde båndet med vegvesen-kniv og erklære Krekke rasteplass for åpnet.

Snorklipperne: Fra venstre: Rune Smidesang (prosjektleder), Arne Fossmo (ordfører), Jan M. Jansen (NAF), Bjørn Krekke (grunneier og ex campingvert) og Even Aleksander Hagen (fylkesordfører)
Rasteplassen har også egen badestrand.