Flest jegere bor i Trøndelag, og 14 prosent av norske jegere er kvinner. I alt var 501 000 nordmenn oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2017/2018, viser statistikken over registrerte jegere.

Stadig flere kvinner

Disse fordelte seg på 431 000 menn og 70 000 kvinner. For 15 år siden var 371 000 nordmenn oppført i Jegerregisteret, og kvinneandelen var litt over 8 prosent. I løpet av denne perioden er antallet kvinner blitt mer enn fordoblet, mens antallet menn har økt med 27 prosent. I alt 202 300 nordmenn betalte jegeravgiften for jaktåret 2017/2018. Det er omtrent det samme som i foregående jaktår. Kvinner utgjorde knapt 9 prosent av disse. I alt betalte 17 700 kvinner jegeravgiften for jaktåret 2017/2018, som utgjør en økning på 5 prosent fra foregående jaktår. Av dem som bestod jegerprøven siste jaktår, var 29 prosent kvinner.

Trøndelag har fleste jegere

I årevis har Akershus hatt flest betalende jegere. Fra 2018 er Trøndelag blitt ett fylke, og er nå det fylket som i særklasse har flest jegere. Av alle norske menn over 16 år betalte i underkant av 9 prosent jegeravgiften i jaktåret 2017/2018.  I jaktåret 2017/2018 betalte 16 prosent av mennene og 3 prosent av kvinnene i vårt nordligste fylke jegeravgift. Hedmark fulgte deretter med en andel på henholdsvis 15 og 2 prosent.