Brandvold jobber til daglig ved helsestasjonen i Nord-Fron og har lang fartstid i bransjen.

– Guri blir, med rette, kalt en bauta i Midtdalen, sier Ive Kristin Staune-Mittet, faggruppeleder i Landsgruppa av helsesøstre (LaH) i Oppland, som deler ut prisen.

- Har stått på

I begrunnelsen legges det blant annet vekt på at mottakeren har jobbet ekstra for å synliggjøre og markedsføre faget og profesjonen, både innenfor og utenfor eget arbeidssted. Brandvold har hatt sitt virke ved helsestasjonen på Vinstra i mange år.

– Guri har gjort det meste opp igjennom og har stått på for helsesøstertjeneste innad i kommunen. Hun har også jobbet utad, blant annet gjennom å være pådriver for å få inn psykolog, sier Staune-Mittet.

Mange nominerte

Brandvold betegnes som faglig sterk og en viktig støtte for ferske helsesøstre og praksisstudenter i fronskommunene. Prisen, som deles ut årlig, skal løfte fram eksempler fra en yrkesgruppe som ikke alltid er like synlig, sier Staune-Mittet.

– Med prisen ønsker vi å løfte fram noen som gjør en ekstra innsats. Alle medlemmene våre kan nominere kandidater og lista var lang i år. Det gjøres mye bra arbeid der ute og det vil vi gjerne sette litt fokus på.