Fyrst i juni var fyrste spadetaket, eller rettare fyrste gravemaskinjafset, teke i Jordalen. Når anlegget står ferdig skal om lag 4-5000 kubikkmeter masse vera flytta på, for å rydde plass til dei fire hoppbakkane i rekrutteringsanlegget. Haverstad entreprenør har stått for gravearbeida i sommar, og før det hadde Mjøsen skog fjerna fem hundre kubikkmeter tømmer frå traseane.

- Dette kjem til å bli det finaste rekrutteringsanlegget i landet, og vi gler oss skikkeleg til å kunne invitere folk hit på renn, seier eldsjel og i dag hoppforskalingssnekker, Torfinn Scheie.

Støyper hoppet

Dei mange humpane i vegen fram til endelege løyvingar, som måtte til for anlegget, har dei lagt bak seg, både han og byggleiar Egil Brenden. Saman med Kristian Brenden gjer dei klar forskalinga for hoppet i 70-metersbakken. I heistraseen held Andre Sandbuløkken på med trefelling.

Støype: Egil Brenden, Torfinn Scheie og Kristian Brenden forskalar til hoppet til 70-metersbakken. Heile anlegget krev 70-80 kubikkmeter betong. Foto: Guro Vollen

- Er anlegget i rute?

- Alt som skal i bakken skal vera ferdig før snøen kjem, og det skal vi klare, seier Egil Brenden.

Han har bestilt betong til i morgon tidleg, den fyrste sålen på hoppfundamentet er allereie støypt. Fundament til dommartårnet skal dei snart i gang med, og det er arbeidsoppgåver som ventar på rekke og rad.

- Det blir nok greitt å finne ut kva ein skal gjera på efta og helger i tida som kjem, humrar Scheie.

Ferdig til snøen

Rett etter påske var det dugnadsarbeid i halvanna meter snø, for å klargjera for tømmerdrifta, men det er fyrst frå neste helg arbeid som krev mykje dugnadsmannskap skal i gang. Da startar arbeid med tilløp i 70-metersbakken, og da trengs mange hender.

Og i rute må dei vera, sidan skiforbundet allereie har tildelt dei NM-arrangement i 70-metersbakken.

Hovedlandsrenn i nordiske greiner, eller NM for 15-16-åringar i hopp, kombinert og langrenn vart tildelt anlegget før reguleringsplanane var handsama av Nord-Fron kommune.

Nå er det gløymt av dugnadsgjengen i klubbhuset. Fasilitetane ved bakken er eit gamalt hus som sto her. Inntil noko anna er på plass gjer det nytta, og kaffen er medbrakt. Dugnadsinnsatsen er i gang her også, Wenche Rønningen og Stina Borolien har måla og vaska. Frå brakka ved Lobakken er dette solid oppgradering, får vi høyre.

- Vi har ikkje vore bortskjemde med fasilitetar, for å seie det slik, seier dei.

Stor velvilje

Sidan alle tre midtdalskommunane løyvde pengar til hoppanlegget, har det vore fortgang på arbeidet med Jordalen, også den innsatsen som ikkje syns i form at nedkappa skog og gravemaskinarbeid.

- Vi møter veldig stor velvilje både hjå næringslivet og resten av lokalsamfunnet. Vi opplever også at det er lett å få med seg folk når det er behov for det, seier Scheie.

- Til nå har vel næringslivet støtta oss med materiell, varer og tenester for store summar, det nærmar

seg nok halvannan million kroner, meiner Brenden.

- Det er jo nokre som ikkje har bidrege enda, om dei føler seg forbigått er det berre å ta kontakt, humrar dei, og Brenden spøkjer med at folk går omvegar når dei ser han, i frykt for å bli bede om hjelp. Så ille er det visst nok ikkje.

Totalt er ramma for heile rekrutteringsanlegget åtte millionar kroner. Utbyggar er Gålå skianlegg AS, der fronskommunane og dei fem idrettslaga Tormod skilag, Vinstra il, Ruste il, Harpefoss il og Sør-Fron il er hovudaksjonærar.

- Vi møter rett og slett mykje velvilje. Folk er positive til a det skjer noko, og til at det blir eit godt tilbod til ungane i regionen, seier Scheie.