Countrytrafikken fra Vinstra er godt i gang, og det er god flyt i trafikken fra Vinstra og ut på E6 i begge retninger. Men Statens Vegvesen varsler ekstra stor trafikk på E6 gjennom Gudbrandsdalen.

Stengt i Østerdalen

Grunnen til dette er at E3 gjennom Østerdalen er stengt fram til klokken 20 søndag kveld grunnnet vedlikeholdsarbeid.  Det er skiltet omkjøring via E6 både i Kolomoen og ved Ulsberg i Rennebu, og lokaltrafikken i Østerdalen må kjøre om Rendalen. Årsaken til stengningen av Riksveg 3 mellom Koppang og Alvdal er utbedring av rundt 80 setningsskader og bygging av interimbru. Statens vegvesen presiserer at det ikke finens lokal omkjøringsveg i Østerdalen for modulvogntog.