Regjeringen har fremmet proposisjon til Stortinget med forslag om at støtteandelen for september økes fra 80 prosent til 90 prosent. Forutsatt at dette blir vedtatt, vil støtteandelen for september være 90 prosent. For første gang får også prisområdet NO3 Midt-Norge strømstøtte, i tillegg til prisområdene NO1, NO2 og NO5.

Bor du i prisområde NO1, NO2, NO3 eller NO5, og har rett til strømstøtte fra staten, vil du få fratrekk via nettleien på strømfakturaen for september. Denne vil du motta cirka i midten av oktober. Betaler du nettleien direkte til netteier, vil det trekkes fra på fakturaen fra dem og ikke fra oss.

Gjennomsnittspriser i september (uten mva):

Strømstøtten oppgitt under tar utgangspunkt i en støtteandel på 90 prosent.

NO1 Østlandet: 358,69 øre/kWh. Det gir 324,77 øre/kWh (inkl.mva) i strømstøtte.

NO2 Sørlandet: 358,69 øre/kWh. Det gir 324,77 øre/kWh (inkl. mva) i strømstøtte.

NO3 Midt-Norge: 75,29 øre/kWh. Det gir 5,95 øre/kWh (inkl. mva) i strømstøtte.

NO5 Vestlandet: 358,69 øre/kWh. Det gir 324,77 øre/kWh (inkl. mva) i strømstøtte.

NO4 Nord-Norge får ikke strømstøtte grunnet lave strømpriser.

Kilde: NVE.