Det opplyser senterleder Anne Marie Olstad til Dølen.

Det var i slutten av november at senteret så seg nødt til å reagere, etter at ungdom lagde bråk inne i lokalene. Olstad fortalte da at senteret ville slippe inn kun fire ungdommer på senteret samtidig.

Vært roligere

Bakgrunnen var en rekke ubehagelige hendelser, i forbindelse med at mange ungdommer var i lokalene samtidig.

- Vi har veldig mye fin ungdom inn og ut av senteret, og de aller, aller fleste, oppfører seg fint. Men så har vi noen som kommer mange sammen, som kanskje hisser hverandre opp og skaper støy. Derfor ble utfallet nå at vi må skjære alle over én kamp, dessverre, sa Olstad til Dølen 29 november i fjor.

Nå har kjøpesenteret sluppet opp på reglene.

– Vi har ikke fysisk tella ungdommer inn og ut nå, det var bare et par kvelder. Nå har det har vært roligere, og det setter vi stor pris på, sier hun, men legger til at de vil fortsatt følge opp situasjonen.

– Vi følger fortsatt med. Med god dialog mellom alle parter, håper jeg vi kan en gjensidig forståelse for at vi skal være gode naboer og oppføre oss med respekt for hverandre og hverandres arena, sier Olstad.