Onsdag ettermiddag gikk Vinstra ungdomsklubb ut på sin Facebook-side og fortalte om Sødorptunet sin avgjørelse om å kun ha fire ungdommer inne i lokalene til samme tid. Der forteller de også bakgrunnen for at det nå blir sanksjonert mot lokal ungdom. Årsaken skal være en del "ubehagelige hendelser".

I følge ungdomsklubben sin melding skal det den siste tida ha vært en uheldig oppførsel på kjøpesenteret av ungdom i ungdomsklubbtid. Mandag toppa dette seg, skriver de.

Opptatt av godt naboskap

Følgene er altså at kjøpesenteret ikke ønsker mer enn fire ungdommer inne på senteret samtidig.

- Det har vært en episode som har ført til denne avgjørelsen, ja, bekrefter ungdomskonsulent i Nord-Fron kommune, Erik Tøftestuen.

Han ønsker ikke å si så mye om hvilken hendelse dette er, uten om at dette nå blir fulgt opp.

Den uheldige hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med klubbkvelder.

- Da er mange ungdommer samla, og ofte tar noen seg en tur opp på senteret. Jeg har hatt en dialog med sentertleder Anne Marie Olstad på dette. Vi ønsker å forholde oss til senteret på en god måte, som nabo og offentlig instans. Vi er opptatt av å ha et godt naboskap med alle rundt ungdomsklubben, sier Tøftestuen.

99 prosent positive tilbakemeldinger

Han forteller at klubben har et tydelig reglement som ungdommen skal følge.

- Vi vil at alle skal oppleve det som positivt å ha oss som nabo, enten det er de som er på fotballtrening, de som bor i nærheten, eller det er noen som går forbi med hunden. Om noen ikke opplever oss som positive, da må vi følge det opp, sier ungdomskonsulenten.

- Jeg vil understreke at dette er én uheldig episode. Det er slik at noen kan lett la seg påvirke av at mange går i sammen. Egentlig er det bare kjekk ungdom, og jeg vil si at tilbakemeldingene vi får, er 99 prosent positive, sier Tøftestuen.

Han forteller at de aldri har hatt så mye ungdom på klubben, som de har nå.

- Det er meget langt i mellom slike ting som vi har opplevd nå, det må jeg si. Så følger vi dette opp på en ordentlig måte, at vi skal oppføre oss i henhold til reglementet, både i egne lokaler og i andres. Denne reaksjonen gjelder for ei periode, og den forholder vi oss til, sier Tøftestuen.

Står vakt

Senterleder Anne Marie Olstad forteller til Dølen at kjøpesenteret nå følte de var nødt til å reagere.

- Først og fremst så håper vi dette forbudet er midlertidig. Vi har veldig mye fin ungdom inn og ut av senteret, og de aller, aller fleste, oppfører seg fint. Men så har vi noen som kommer mange sammen, som kanskje hisser hverandre opp og skaper støy. Derfor ble utfallet nå at vi må skjære alle over én kamp, dessverre, sier Olstad.

Senterlederen mener det hele ikke er spesielt dramatisk, men at det nå var viktig å statuere et eksempel.

- Det kan falle noen ufine kommentarer og bli litt voldsomt, og av hensyn til både kunder og ansatte, var strikken nå tøyd langt nok. Dette handler om å ha respekt for andre å gjøre. Så tror vi at det kan hjelpe å la noen få komme inn om gangen, og la andre stå ute og vente, sier hun.

- Hvordan har dere tenkt å håndheve denne regelen?

- Ved å stå vakt ved døra. Det vil vi gjøre så lenge det er nødvendig, og dette gjøres i samråd med ungdomsklubben. Vi håper som sagt at dette er midlertidig, for det er så mye fin ungdom, og de er sjølsagt hjertelig velkommen til oss, sier Olstad, og legger til:

- Vi er, i likhet med ungdomsklubben, opptatt av å ha et godt naboskap. Vi er veldig glad for at klubben er mye brukt, og at mange benytter seg av tilbudet med klubbkvelder, avslutter hun.

Senterleder Anne Marie Olstad Foto: Tone Sidsel Sanden/arkiv
Ungdomskonsulent i Nord-Fron kommune, Erik Tøftestuen, er opptatt av at klubben skal ha et godt forhold til naboene. Foto: Bjørn Sletten/arkiv